You are currently viewing ORDINÆR GENERALFORSAMLING   Lørdag d. 9. marts 2024

ORDINÆR GENERALFORSAMLING   Lørdag d. 9. marts 2024

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Punkt 01: Valg af dirigent- Henrik Olesen valgt  

Punkt 02: Formandens mundtlige beretning.  Formanden havde valgt at tale om Sdj. cup, værdien af frivillige , ungdomstrænernes store betydningen samt planerne for 2024. Formandens udførlige skriftlige beretning lagt ud på klubbens hjemmeside d. 6. marts.

Punkt 03:Fremlæggelse af revideret regnskab.  Se separat bilag. Fremlagt og gennemgået af revisor Bo Mortensen. Godkendt

Punkt 04: Evt. indkomne forslag. Ingen

Punkt 05: Valg:

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:

Michael Jessen – villig til genvalg.  Valgt

Kenneth Hansen – villig til genvalg. Valgt

Torben Petersen – villig til genvalg. Valgt

Keno Lange – villig til genvalg. Valgt

Valg af suppleanter ( for et år

Lotte Jonasson -villig til genvalg.  Valgt

Torben Groening – Valgt

Valg af revisorer ( bilagskontrollanter)

Bo Mortensen – villig til genvalg. Valgt

Kenn Merrild – villig til genvalg. Valgt

Valg af revisorsuppleant:

Ove Møller Jensen -villig til genvalg. Valgt

Punkt 06: EventueltForsamlingen diskuterede frivillighed, hvordan kontakter vi forældre , når vi har brug for deres hjælp, løsningsforslag til hvordan de afgående ansvarlige  køkkenpersonaler kan erstattes.