You are currently viewing FORMANDSBERETNING for 2023 Generalforsamling lør. 9.marts 2024

FORMANDSBERETNING for 2023 Generalforsamling lør. 9.marts 2024

2023 var et fantastisk år for Gråsten Boldklub på rigtig mange måder- og det heldigvis både sportsligt
såvel som økonomisk – så det er en dejlig baggrund at skrive en beretning på.


Økonomisk gik det supergodt, takket være det fantastiske overskud som Sønderjyllands cuppen genererede
i 2023. Overskuddets størrelse skyldtes bl.a. rekordmange hold samt fjernelse af nogle tunge udgiftsposter.
Det var andet år i samarbejde med ”Ballfreunde” fra Hamborg, og det samarbejde går bedre og bedre, så i
dag er vi mægtig glade for den beslutning der blev truffet i efteråret 2021 om at indgå et samarbejde. Der
sker løbende tilretninger i cuppen, men vi holder stadig fast i vores værdier omkring indholdet og
afviklingen, som indtil videre går godt i spænd med det vores tyske samarbejdspartnere vil. Men uden en
kæmpeindsats af mange frivillige – specielt styregruppen- vil det ikke kunne lade sig gøre, og vi kan ikke
undvære indtægten fra stævnet, selvom vi selvfølgelig og heldigvis ikke har budgetteret med så stort et
overskud. Mindre kan heldigvis også gøre det.

Ved siden af Sønderjyllands cuppen, hvor alle vores voksne medlemmer , mange forældre, bestyrelsen og
tidligere medlemmer og forældre hjælper, har klubben også været en del af Gråsten Musikfestival,
arrangeret ringriderfodbold, 2 ”store legedage” i Ahlmannshallen og passet ølvognen til Torvedage for at
give arrangørerne en hjælpende hånd ,samt tjene penge til klubbens drift. Uden deltagelse/ afholdelse af
disse indtægtsgivende aktiviteter, ville kontingentsatserne skulle stige med 200 %. Så sig ja til at give en
hånd med, næste gang du bliver spurgt, eller får en mail om et arrangement.
Vi søgte og fik også fondsmidler i 2023, og da mange af de penge endnu ikke er brugt, men er øremærket,
vil næste års regnskab se noget anderledes ud. Det gør heller ikke noget, så længe vi bare ved hvorfor.
I 2023 søgte vi igen DIF’s pulje til forbedringer af vores uderum, og vi fik penge til blomsterkummer, borde
– bænke og halvtag til cykler, så nu er området foran klubhuset ved at være ” færdigt”. Dog er vi altid
meget lydhøre overfor forbedringsønsker.


Ved en arbejdsweekend i september fik vi med stor hjælp af forældre og 3 tømrere fra vores seniorafdeling
etableret cykelparkeringen, malet al træværk på terrassen ved klubhuset og stævnekontorhytten, samt
opsat den indkøbte trækiosk, som vi jo havde fået et stort tilskud til fra SYDBANK fonden i 2022. Disse tiltag
gør, at vi pt. ikke har de store etableringsprojekter i tankerne. Vi arbejder dog lidt med vores måltavle/ ur
på kunstgræsbanen, som pt er taget indendørs for at se om den kan repareres , eller om der skal en ny til,
ligesom den nye kiosk mangler noget træbeskyttelse, inden vi også kan sætte flueben ved den.
Opsætningen af kiosken og cykelhalvtaget krævede dog nogle tilladelser – bla. en landzonetilladelse, men
med stor hjælp fra Uwe Schmidt fra forvaltningen i kommunen, lykkede det at få dem i hus, så alt er som
det skal være.

I 2023 afhændede vi vores traktor, som vi brugte til at vedligeholde kunstgræsbanen med, og har endnu
ikke fået indkøbt en ny. Her overvejer vi i stedet at indkøbe en stærk havetraktor, som kun skal bruges til at
trække kosten med, da vi har indgået en aftale med kommunen om, at de kommer og rydder banen for sne
samt salter den i vinterperioden. Derved har vi ikke brug for en egentlig traktor.
Vores klublokale er igen i 2023 blevet benyttet af rigtig mange, og det er rart at se så mange, der har glæde
af lokalerne på 1. sal. De benyttes af nogle af vores egne børne – og ungdomshold til
weekendarrangementer med overnatning, ligesom nogle af vores venskabsklubber også kommer på
weekendbesøg. Der er heldigvis et stigende antal medlemmer og afdelinger i klubben, der booker lokalerne
til børnefødselsdage, barnedåb, konfirmationsfester, runde fødselsdage, seniorarrangementer og

klubaftener. Og så længe de behandler lokalet og inventaret som de gør, så er det en mulighed vores
medlemmer fortsat kan benytte sig af. Andre idrætsklubber i kommunen har også lånt lokalet til enkelte af
deres klubfester/ sammenkomster.

Rent medlemsmæssigt nåede vi i 2023 igen op over 400 medlemmer, idet vi gik ud af 2023med 414
medlemmer. Heraf er lidt over 1/ 3 af medlemmerne piger / kvinde og det gør, at vi er en af de største
fodboldklubber i kommunen. Ikke at det er et mål i sig selv, men da en af klubbens værdier er at tilbyde
fodbold til så mange som muligt uanset evner, er det rart at vores anstrengelser også bærer frugt.
I øjeblikket har vi medlemmer af begge køn i alderen 4 til 75 år. PT. er ældste kvindelige fodboldspiller dog
kun 42 år.
Vi har flest medlemmer blandt de yngste (4 – 12 år) og seniorerne (17- 40 år), og det lille slip der er blandt
teenagerne arbejder vi hele tiden på at mindske, men det er svært.
Vi har igen i år haft et godt samarbejde med BUI omkring pigefodbolden i U 14 – U 17, og det fortsætter vi
med i 2024. Nogle af årgangene træner og spiller sammen, medens der for de yngste kun er et
klubsamarbejde, og ikke et træningsmæssigt samarbejde, men det giver begge klubber mulighed for at
hjælpe hinanden til kamp, hvis det bliver nødvendigt. I den sammenhæng har vi haft et konstruktivt og
afklarende møde med den nye bestyrelse fra Broager UI, så begge klubber er enige om, på hvilke måder vi
samarbejder.


I U 15 – U 17 pigeafdelingerne er vi i år endvidere startet op på et træningssamarbejde med Weiche
Flensborg 08, Tyskland. Lige nu er det udelukkende et træningssamarbejde, da der i øjeblikket ikke er
muligt at lave et holdsamarbejde hen over grænsen. Desværre. Til dette samarbejde har vi søgt midler fra
Interreg puljerne, men pt uden succes.

Vi tilbyder alle vores spillere fra U 7 og ældre at spille kampe, og langt de fleste siger ja til det, så det
betyder, at vi har hold ( 3-, 5-, 8 -mands) i alle aldersgrupper til og med U 14.
I U 15 – U 17 årgangene kan vi desværre ikke skaffe spilere nok til at have drengehold med, så da er pigerne
ene om at repræsentere klubben. Det gør de så til gengæld også superflot. U 15 pigerne spillede i den
bedste jydske række i efteråret, ligesom U- 17 pigerne vandt deres liga 2 pulje i efteråret, og derfor starter
foråret i Liga 1. I foråret 2024 har vi desuden tilmeldt vores U 13 piger til 11- mandsturneringen, så
pigeafdelingen har godt fat i spillerne. På seniorkvindesiden går det også godt, selvom vi manglede et par
stykker til vores 11- mandshold, så det hold har været afhængige af, at nogen af vores dygtige ,rutinerede
kvinder fra 7- mandsafdelingen har kunnet træde hjælpende til. Så godt, at holdet blev sikker vinder af
deres serie 2 pulje i efteråret.

Hos de to 7-mandshold gik hold 1 igen igennem turneringen uden nederlag, og blev derfor regionsmester
for 4. gang. Denne gruppe rutinerede og dygtige spillere har ikke tabt en turneringskamp i de 5 år holdet
har eksisteret. Det har vi aldrig oplevet i klubbens 101 årige historie.
At vi har så mange dygtige og flittige pige – og kvindespillere gør, at kvaliteten i træningen er høj, og det
resulterede bl.a. i, at Smilla Asmussen og Tilde Hallund – to af vores U 15 spillere- har været med i U – 15
Landsholdets Vestsamlinger, og Tilde var afsted igen for 3 uger siden. Fornemt af en breddeklub af vores
størrelse, at vi kan gøre spillere så dygtige. Men de arbejder også for det – både trænere og spillere- og
med det gode arbejde der lægges i de afdelinger, kan vi se frem til mange gode oplevelser på fodboldbanen
i selskab med vores pigeungdomshold de næste mange år.

Vores Parasportshold for drenge og piger med særlige udfordringer gør det stadig rigtig godt. De delatger i
stævner i hele Jylland og på Fyn, da der desværre stadig ikke er ret mange klubber, der tilbyder denne støt
voksende gruppe af børn og unge muligheden for at spille fodbold. Ved det sidste DM fik de en fornem 2.
plads. Det er meget vigtigt med stabilitet og kontinuitet omkring disse spillere, og heldigvis er Malene,
Christine, Søren og Nina meget trofaste og stabile. Det er en af hovedårsagerne til , at specialskoler og
familieafdelinger gør forældre til børn og unge i denne gruppe opmærksom på vores tilbud.

På drenge – og herresiden går det også fint. Som tidligere beskrevet kniber det lidt med teenagerne.
I foråret 2023 havde vi en stor og velfungerende U – 16 drengegruppe, men da ½ af dem drog på efterskole,
har vi været nødsaget til at rykke træner og de resterende spillere op i seniorafdelingen. Det er gået fint,
men klubbens mål er med tiden at vi altid kan tilbyde ungdomsfodbold helt op til spillerne når
senioralderen. Det kan sagtens være, at det skal være i samarbejde med BUI eller andre klubber, men det
gør heller ikke noget, bare det er en klub med stort set samme struktur og værdisæt som GB.
Vores seniorherrer starter 2024 i de samme rækker og med samme antal hold som 2023. Et hold i serie 2, 4
og 5. Og ud fra opstarten her i 2024 ser det lovende ud. Mange til træning, god energi og mange rigtig
dygtige og flittige unge spillere. Så også fra den afdeling kan vi forvente mange gode og spændende kampe
på Årsbjerg. Og da serie 2 er kommet i pulje med næsten udelukkende ukendte modstandere, bliver det et
spændende fodboldforår for dette hold og deres tilskuere.
Ang. tilskuere så har vi altid besøg af samme store flok, når der tilbydes seniorfodbold på Årsbjerg, men der
er helt klart plads til flere, så kom bare forbi.

Med de mange spillere i GB er der dage, hvor anlægget summer af børn og forældre. Det gælder specielt
onsdag sidst på eftermiddagen, hvor alle de yngste og mange af deres forældre er aktive. Der er tit op mod
150 spillere og 50 – 60 forældre samlet deroppe, og derfor inviterede vi samtlige spillere og deres søskende
og forældre til aftensmad en onsdag i september som afslutning på et godt år. Der dukkede ca. 300
mennesker op, og de nød det gode vejr, hinandens selskab og pølser og drikkevarer efter veloverstået
træning. Det er et arrangement vi selvfølgelig gentager i 2024.

Det er den type arrangementer vi godt kunne tænke os, at nogle forældre vil hjælpe med / arrangere, så vi
kan få flere sociale hyggestunder på anlægget. Og det behøver ikke alle være med så mange. Man kan
sagtens dele det op i mindre grupper. Det er noget vi i bestyrelsen skal blive bedre til – det at få fat i nogle
forældre, der vil og kan den slags. Eller at forældrene bliver bedre til at melde sig på banen og tilbyde at
arrangere den type sammenkomster.

Så mange medlemmer kræver mange trænere, og i 2023 har vi haft 29 ungdomstrænere, 9 unge- trænere,
6 seniortrænere og 1 holdleder i gang hver uge, og da der er en løbende udskiftning, er der altid brug for en
hjælpende hånd. Heldigvis er trænerne gode til at finde nye træneremner, som så heldigvis bliver nogle år
og hjælper, ligesom vi også oplever, at personer fra nærområdet ringer og tilbyder deres hjælp. Men vi kan
aldrig få for mange, så hold dig ikke tilbage. Klubben afholder derfor også hvert år nogle interne
trænerkurser for at klæde vores mange trænere på til opgaverne, ligesom trænerne altid kan melde sig til
eksterne kurser tilbudt af DGI eller DBU. De interne kurser er lidt nemmere at overskue – rent tidsmæssigt
– så derfor er det noget vi vil gøre år efter år. Og klubben betaler selvfølgelig alle udgifter i den forbindelse.

Hvad så med 2024:
Allerede nu har vi nogle opgaver, tilbud, nye tiltag som vil komme til at præge 2024.
I efteråret 2023 søgte vi Norlys puljen om penge til udskiftning af lysarmaturet på græsbanen. Det
nuværende er fra midt 80’erne, hvor man afprøvede gulligt lys i armaturerne, da det ikke skulle blænde helt
så meget. Det gør de heller ikke, men de giver så specielt og svagt lys, at det stort set er umuligt at kende
forskel på spillernes trøjefarve. Da det heller ikke er muligt at få nye pærer og andre reservedele til
anlægget, skal det udskiftes, og derfor søgte vi 200.000,-kr. til udskiftning. Et projekt der beløber sig til
215.000,-kr. Vi fik 100.000,-kr. Derfor har vi efterfølgende søgt Nordeas fond, som har åbnet op for tilskud
til energibesparende foranstaltninger i foreninger, og en udskiftning vil betyde en væsentlig
energibesparelse.

Hvis ikke det lykkes at få et tilstrækkelig økonomisk tilskud fra den fond, søger vi kommunen om et bidrag,
så udskiftningen kan gøres færdig i sommermånederne 2024.
Vi har for første gang i klubbens historie haft vores seniorafdeling på træningslejr i udlandet. 35 spillere og
5 trænere / ledere kom sidste fredag hjem efter 5 meget vellykkede dage i Tyrkiet. En tur som var delvis
egenfinansieret. Turen var så vellykket, at spillerne begynder at spare op til en gentagelse næste år.
Klubben har mange gange tidligere haft seniorafdelingen på træningsweekend i Danmark, men da samtlige
seniorspillere ydede en stor indsats under Sønderjyllands cuppen i 2023, besluttede vi at yde et pænt
bidrag til denne udenlandstur, som var et stort ønske fra trænerne.

Det samme gør vi til vores U 15/ 17 piger, der tager afsted til Belgien cup i påsken, og til alle de spillere/
hold fra U 10 – U 15, der deltager i sommerferiestævnet i Bording d. 8- 10. august. Så på den måde får alle
vores medlemmer tilbudt en oplevelse sammen med andre spillere fra klubben med et tilskud fra klubben.
En oplevelse hvor fodboldspillet er en vigtig del af turen, men hvor det sociale vægtes mindst lige så meget.
Så vi håber selvfølgelig, at rigtig mange af vores børne – og ungdomsspillere deltager i først Sønderjyllands
cuppen og derefter i Bording cup .

Vi skal også have fundet måder at stille kiosken på stadion til rådighed for alle vores hold, så forældre kan
sælge / servere kage, kaffe, vand mm. i forbindelse med holdenes hjemmekampe, og hvor en evt.
fortjeneste skal bruges på sociale arr. for holdet/ årgangen. Dette håber vi, at de fremmødte på
generalforsamlingen kan bidrage med gode forslag til.

Og igen i 2024 afholder vi interne trænerkurser for at inspirere og dygtiggøre vores mange trænere,
ligesom målmandstræningen for vores U 10 – U 18 målmænd hver torsdag vil fortsætte.
Og så alle de oplevelser og opgaver der er i forbindelse med den ugentlige træning og kampe, så der er igen
noget at se frem til for bestyrelse, trænere, spillere og jer forældre.

Mogens Hansen
formand