Generalforsamling

Gråsten Boldklub afholder Ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. april kl. 20.00 I klubhuset på Årsbjerg

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 16. april.

Generalforsamlingen er for alle medlemmer over 18 år samt forældre til medlemmer under 18 år.

Vi håber du har tid til at deltage, og på den måde være med til at udstikke kursen for de næste års arbejde i Gråsten Boldklub.

Vi har brug for din hjælp de kommende år. Det kan enten være som bestyrelsesmedlem, men også som del af en mindre gruppe voksne, der har lyst til at planlægge 1- 2 sociale arrangementer sammen med en eller flere årganges trænere, være klubbens tovholder på vores nye hjemmeside, kampfordeler, sammen med andre skaffe nye sponsorer- små som store-  eller andre tiltag, som du mener, vil gøre klubben endnu bedre.

Så hvis du selv har lyst og kender 1- 2 andre som også har lysten til at hjælpe GB, så duk op eller send et skriv.

​​​På gensyn​​ – Bestyrelsen

Forslag, gode ideer el.lign. sendes til formanden på flg. mailadresse: mogens_hansen@outlook.com

Klubbens nye hjemmeside har flg. adresse: www.ny.graasten-boldklub.dk  

Skriv et svar