FORMANDSBERETNING  for året 2022.

Så fik vi omsider igen et fodboldår uden de mange snærende Coronarestriktioner. Det var dejligt og samtidig meget spændende. Spændende på den måde, om Foreningsdanmark hurtigt vendte tilbage til tiden inden coronarestriktionerne, eller om børnene og de unge samt deres forældre havde fundet andre interesser, eller blot var blevet vant til en hverdag uden idræt.. 

2022 var også året, hvor GB kunne fejre sin 100 -års fødselsdag. Det gjorde vi lørdag d. 9. april ved at invitere alle vores børne -og ungdomsspillere og deres forældre til fodbold, kage, kaffe og juice om formiddagen, en åben fødselsdagsreception kl. 13.00, seniorfodboldkamp kl. 15.00 og derefter ringriderpølser, øl, vand mm efter kampen. Der kom mange fodboldspillere om formiddagen Receptionen var velbesøgt , selvom der ikke kom så mange af vores tidligere bestyrelsesmedlemmer, spillere og trænere som vi havde håbet på, men så kom der  heldigvis andre vi ikke havde regnet med, så det blev nogle hyggelige timer op ad Memory Lane.  Den afsluttende ”pølsespisning” var også godt besøgt at nuværende spillere, venner og ungdomstrænere så alt i alt en rigtig god og hyggelig dag hvor vi fik mange brugbare gaver og penge. Tak til alle der deltog, selvom det var i påskeferien.

Selvom fodbolden var en af de idrætsgrene der var blevet ramt allermindst i de 2 coronaår, og vi ikke oplevede den store tilbagegang i medlemstallet, var det spændende at se, om alle de arrangementer og initiativer omkring vores klub, som vi altid afviklede inden foråret 2019, ville opstå igen.
Og det er desværre ikke lykkedes fuldt og helt -og alligevel har vi været noget heldigere og dygtigere end mange andre klubber

Vores største bekymring var omkring vores store børne – og ungdomsfodboldturnering – Sønderjyllands cup – Var klubberne og forældrene blevet så vant til, at stævner efterhånden var uden overnatning og fælles spisesal eller var længslen stadig stor nok. Samtidig havde vi indgået en aftale med en stor turneringsarrangør fra Hamborg, ”Ballfreunde”, som ønskede at komme ind på det danske marked- specielt i Jylland. Kontakten blev skabt via kommunen, da den fik en forespørgsel fra Ballfreunde om hvilke betingelser og muligheder de havde for at stable et fodboldstævne på benene I Sønderborg kommune. Da de samtidig gør mange ting på en anden måde, var det med en vis portion skepsis, at vi lavede en aftale. Ballfreunde viste sig heldigvis fra en meget fleksibel side, så en del af Sønderjyllands cups kendetegn fik vi lov til at indarbejde i deres koncept. Da tilmeldingsfristen udløb, havde der meldt sig 36 hold fra Tyskland samt 60 fra Danmark, og derved var vores bekymringer blæst væk. I bestyrelsen havde vi besluttet, at stævnet skulle gennemføres, hvis det på nogen måde gav mening, for kom vi ikke i gang igen år 1 efter coronaen, ville det blive stort set umuligt at få cuppen genoplivet.
Selve samarbejdet med Ballfreunde og afviklingen af fodboldweekenden blev én stor glædelig oplevelse for os og for de deltagende klubber. Selvom vores fortjeneste selvfølgelig bliver mindre, når der er to der skal dele, er der så mange fordele ved samarbejdet, at vi selvfølgelig sagde ja til at fortsætte fremadrettet. Da ikke ret mange af de planlagte sommerferiestævner rundt om i Danmark blev gennemført, var det den rigtige beslutning bestyrelsen og styregruppen traf omkring vigtigheden af at gennemføre – blot stævnet ikke gav underskud. Og et overskud på 65.000,-kr. var flot. Det overskud bliver større i 2023, bla. fordi den meget omkostningstunge post med gratis t- shirt til alle deltagere udgår, men også fordi stævnet allerede nu nærmer sig udsolgt, ligesom Ballfreunde har mange tyske hold på deres venteliste. PT er der 50 deltagende tyske hold, og max. antal hold i alt for hele stævnet er foreløbig aftalt til at blive 110 i år.    

For ligesom at sætte gennemførelsen lidt i perspektiv, så blev begge de to stævner i august, som vi har deltaget i med vores ungdomshold i mange år, aflyst, ligesom vi kun kunne mønstre spillere nok i en afdeling. Så den kendte hverdag er endnu ikke vendt tilbage, og det er spændende at se, om 2023 fører os nærmere på tidligere tider eller om de tider er en saga blot. Men vi glæder os ihvertfald over, at vi fik gennemført Sønderjyllands cup 2022, og at 2023 ser endnu bedre ud.

Vi havde held med at få sendt hele vores U 13 pigeafdeling sammen med U 15 drenge – og U 14/15 pigeafdelingerne til Oss – cup I Holland i påsken. 45 spillere og 8 ledere tog afsted i påsken og havde en supertur, og endda med U 13 pigerne som vindere af turneringen. Det at sende vores ældste ungdomshold til en turnering i udlandet, er noget vi efterhånden har gjort i over 20 år, og det er vores mål fortsat at tilbyde det hvert 3. år, så alle vores spillere når at få tilbuddet min.en gang i deres ungdomstid.  Noget af overskuddet fra Sønderjyllands cuppen bruges til at reducere spillerbetalingen med over 600,-kr. pr. spiller.  

Vi har haft stigende tilslutning til vores børne – og ungdomsafdeling i 2022, og har derfor tæt ved 400 medlemmer ved udgangen af 2022. Det er specielt ved de yngste, at vi oplever stor tilgang, medens frafaldet ved de ældste årgange følger landsmønsteret.
Vores tidlige deling i rene pige – og drengeafdelinger har vist sig at være godt for pigerne, og det ses tydeligt på medlemstallene, for hvor der på landsplan er mere end dobbelt så mange drenge som pigespillere, er vores drengeafdeling kun ca. 50 større end pigeafdelingen, og det skyldes fortrinsvis de mange unge seniorherrespillere vi har i øjeblikket. I 2022 tilbød vi fodbold for alle køn fra 4 år og til 78 år. Hos de ældste er der dog ingen kvindespillere pt. Igen i år har vi haft et samarbejde med Broager UI om vores U 15/ 16 pigehold, som spillede sig i Liga 1 ved efterårets afslutning, så det bliver meget spændende at se, om de kan klare sig i den bedste jyske række. 

U 14 pigerne afsluttede et suverænt efterår med at rykke op i Liga 2.  Vores U 15/ 16 drenge blev også bedre og bedre i løbet efteråret, ligesom de vandt Sønderjyllands cuppen, og da der er ændret i måden at tilmelde hold på – rent ligamæssigt til forårets turnering, er det op til Henrik og Kenneth at finde ud af hvilken liga holdet hører hjemme i. Alle børnehold ( U 6- U 12) spiller enten 3 -, 5- eller 8- mandsbold, og her ombrydes rækkerne jævnligt, for at få så jævnbyrdige hold i rækkerne som muligt. Alle disse turneringer administreres af region 4 medens al 11- mandsbold administreres af DBU, Jylland.

Den relativt store tilslutning til vores klub skyldes bl.a. vores mange dygtige og entusiastiske trænere, og derfor har vi også i 2022 tilbudt dem alle nogle interne såvel som eksterne kurser, og specielt de interne har haft stor opbakning fra vores over 30 børne – og ungdomstrænere. Derfor fortsætter vi selvfølgelig med disse aften- og lørdagssamlinger i 2023. Det første finder sted 11. marts.

Noget andet meget positivt omkring vores mange børne – og ungdomstrænere er deres evne til at finde afløsere og ekstra hjælpetrænere blandt forældrene, ligesom vi pt. har hele 8 unge hjælpetrænere, som gerne vil lære noget og have ansvar for dele af træningen. Angående problemer med at få kvindelige trænere, har vi øjensynlig fået brudt koden, for i 2023 har vi hele 10 kvindelige trænere.

DBU arbejder i øjeblikket meget på at få alle klubber i Danmark til at søge om at blive en del af deres Børnefodboldklub. Der er mange gode elementer i konceptet, men pt. har vi ikke planer om at søge om at blive godkendt, da vi ikke kan leve op til alle kravene. Bl.a skal vi have ansat en uddannet børneudviklingstræner, og en sådan kan vi ikke finde pt. De øvrige kriterier om bl.a en nedskrevet politik for børne – og ungdomsfodbold har vi haft i mange år, ligesom vi hele tiden sørger for at opkvalificere vores trænere, bl.a. gennem kurser og trænermøder. Men dukker der en interesseret og kvalificeret person op, som gerne vil prøve kræfter som børneudviklingstræner, vil vi selvfølgelig kigge på mulighederne. Men uanset så fortsætter vi med at gøre det så godt vi kan, og hele tiden følge med tendenserne og de gode eksempler indenfor fodboldtræning og udvikling af den enkelte spiller, for vores ide med at tilbyde fodbold i en ren fodboldklub, er at den enkelte spiller lærer noget og bibeholder glæden ved at spille fodbold og blive del af et fællesskab.

Herreseniorafdelingen har oplevet en positiv tilgang igennem hele 2022 og derfor aftalte vi med spillerne, at vi ommeldte vores 3. hold fra 7- mands til et 11 – mandshold, som startede i serie 6. De mange unge 17- 18 årige, som vi trak op i seniorafdelingen i efteråret 2021, er fortsat og har samtidig fået nogle af deres kammerater, som holdt pause, tilbage på banen, og det betød et stort fremmøde til træning og ingen problemer med at stille tre hold til weekendens kampe. Den tendens fortsatte i efteråret, så det var en fornøjelse at se på. Selvom vi har mange seniorspillere, besluttede bestyrelsen, at vi fremadrettet ikke ønsker så markant en opdeling af træningen som der har været de sidste år, og det begyndte trænerne på i efteråret og gennemfører det helt her i foråret. Vi gør det, fordi vi selv skal uddanne og forme vores 1.og 2. holds spillere, da vi ikke får den store tilgang udefra.  Det virker til at fungere, og det gør i hvert fald, at de unge kan se, at det betaler sig at komme til træning for det belønnes.Det er helt klart vejen frem, for det er til træning man bliver en bedre fodboldspiller, ligesom det større og mere stabile fremmøde styrker fællesskabet. Til den ændring er det i starten svært at hente en fremmed træner ind, og derfor har vi fundet alle seniortrænere i egne rækker. 

Kvinderne fortsætter med at være mange, og derfor har vi i 2022 haft to 7- mands såvel som et 11- mandshold tilmeldt. Hold 1 hos 7- mandsdamerne blev regionsmestre for 3. gang ud af de sidste 4 mesterskaber, og hold 2 fik en 2. plads i deres række. Da vi manglede et par stykker for at kunne mønstre et U 18 hold valgte de piger at spille seniorfodbold, og startede i serie 2. Efter et godt efterår vandt de puljen og rykkede derfor op i serie 1. De har haft glæde af at kunne låne nogle af de rutinerede fra 7- mandsholdene, når de havde afbud, og det bliver også nødvendigt i dette forår. Også denne afdeling får løbende nye spillere, men det er også nødvendigt, da der altid er 3-4 der er enten gravid eller på barsel, ligesom de yngre løbende drager til en af de store uddannelsesbyer. Vi har takket nej til at indgå i Sønderborg Q med vores U 16 – piger og seniorafdelingen, da det vil gå ud over rigtig mange, for de få, der måske vil forsøge spille en række højere. De kan jo tage derud alligevel, men en sammenslutning vil gøre, at rigtig mange af vores vil stoppe, da de spiller pga. kammeratskabet og fordi det er lokalt. I den her situation tror vi, at ”elitesatsningen” ødelægger bredden, og GB er en breddeklub – en klub for alle der har lyst til at spille – uanset evner.

Af nogenlunde samme grund har vi valgt ikke at sige ja til den nye konstruktion og de nye  betingelser. De indeholdt bl.a., at vi ikke kun kan være medlem på ungdomssiden, men også skal være medlem med seniorerne. Da vi så samtidig de sidste mange år ikke fået nogen input eller trænerbesøg fra FCS for evt. at højne kvaliteten hos vores trænere og dermed vores træningstilbud til vores medlemmer, selvom det var en vigtig del af aftalen, har vi på generalforsamlingen i 2021 besluttet at udtræde med udgangen af feb.2023, hvilket vi meddelte FCS i efteråret 2022. Hvis vi fremadrettet har nogle medlemmer, som kan og vil noget mere end vi kan tilbyde, er det stadigt vores opgave og pligt, sammen med forældrene, at finde det rette tilbud til disse få spillere. Og den forpligtelse vil vi selvfølgelig leve op til.

Vores Parasportsafdeling for børn og unge med særlige behov afviklede sammen med Parasport Danmark et fodboldstævne en søndag i september på Årsbjerg. Der var hold med fra hele Jylland og Fyn, og vores hold var i kanonform den dag og vandt samtlige kampe. Det er dog ikke resultaterne der er det vigtigste i den sammenhæng, men muligheden for at være med i et stort fællesskab som vitterlig har plads til alle. Se den glæde, entusiasme og energi der blev lagt for dagen i de mange kampe, er alle forundt at se og opleve. Den gode oplevelse gør, at vi selvfølgelig også melder os på banen som arrangør i 2023.
PT har denne afdeling 15- 17 deltagere i alderen 7- 15 år.  

Rent økonomisk vidste bestyrelsen godt, at vi nok ikke ville komme ud af 2022 med overskud, som vi heldigvis gjorde i 2021, bl.a. fordi en del af de fondsmidler vi fik i 2021, først blev brugt i 2022 ( til færdiggørelse af tribunen på kunstgræsbanen), ligesom jubilæumsfesten jo heller ikke var gratis. Endvidere vidste vi, at vi ville sende 45 ungdomsspillere til Holland med et pænt tilskud fra klubben. Det kom også til at holde stik, men vi forventer at 2023 vil komme til at resultere i et mindre overskud, da vi pt. ikke har planer om lige så store enkeltudgifter som i 2022. Men da vi ikke ønsker at have underskud, valgte vi på sidste års generalforsamling at hæve kontingent en smule fra efteråret 2022. Denne stigning tilfører os helt klart større indtægter. Eneste nye fysiske tiltag vi har planlagt, er at få opstillet et lille hus, hvorfra vi kan sælge pølser, øl, kaffe mm til vores hjemmekampe. Vi har fået et tilskud fra Sydbank – fonden på 25.000,-kr. så nu mangler vi ” blot” at få lavet et fundament, som huset kan stå på. Håbet er, at alle vores årgange har nogle forældre, som vil sælge noget til deres barns hjemmekampe og derved tjene penge til klubben og årgangen. Penge, som kan bruge stil sociale arrangementer i klublokalet, eller til ture eller andre småarrangementer for årgangen.

En oplagt og meget afgrænset opgave for forældrene, for bestyrelsen har ikke manpower nok til at sørge for det til alle hold/ årgange.

Vi er endvidere ved at skaffe penge til en udskiftning af måltavlen på kunstgræsbanen, da vi ikke kan få reservedele til den længere, og den har en funktionsfejl i øjeblikket, som vi ikke kan få repareret.

Ellers vil 2023 kommer til at handle om at hæve kvaliteten i al træning ved at uddanne de mange frivillige trænere vi har, arbejde på at finde erstatninger til de ”unge – trænere” vi har pt, men som vi ved drager på efterskole til august, da de har vist sig at være en kæmpe hjælp for vores voksne trænere.
Vi fortsætter dygtiggørelsen af alle vores ungdomstrænere ved at afholde trænermøder 3 gange om året, ved at afholde interne trænerkurser og sende alle dem der har tid, til relevante kurser rundt i landsdelen. Første interne kursus afholdes lørdag d. 11. marts, hvor DBU – instruktør, Poul Hansen, som også er forælder til 2 spillere i klubben, har stillet tid og kompetence til rådighed for alle vores trænere. Endvidere benytter vi os at de mange tilbud der kommer fra DBU, Jylland samt DGI, Sydjylland.

Så uanset erfaring som træner eller ej, vil der altid være brug for frivillige interesserede forældre, seniorspillere og andre fodboldglade personer til at hjælpe med at dygtiggøre vores mange spillere.

Og der er også megen brug for voksne, som vil påtage sig en afgrænset opgave  – enten for en enkelt årgang eller for hele klubben – så meld dig under fanerne. Det er sjovt og ikke farligt, og alle kan bidrage med et eller andet. Også gode ideer omkring nye tiltag eller en anderledes måde at gøre noget at det vi gør, så det bliver bedre eller nemmere.

Så en stor tak for den store indsats i 2022 til mine bestyrelseskolleger, vores mange ungdomstrænere, vores ungetrænere, seniortrænere og de mange frivillige hjælpere til Sønderjyllands cup og ikke mindst styregruppen for deres kæmpe arbejde med at få genoplivet Sdj. cuppen.

Så lad os i fællesskab være med til at gøre det endnu bedre og sjovere at spille fodbold i Gråsten Boldklub.

Mogens Hansen

formand

Skriv et svar