Formandsberetning for 2021

Formandsberetning for 2021

Som nævnt i min beretning sidste år, så vidste vi at både 1. og 2. seniorhold ville få et meget svært forår da mange af vores spillere var rejst til de store studiebyer, andre stoppet hos os af andre grunde, nye trænere og stærke modstandere, og ingen COVID 19 aflysninger af fodbolden til at redde os. Pga. mandskabsmangel besluttede bestyrelsen- efter samråd med trænerne – at vi udmeldte vores U 19 hold ,men fastholdt serie 6 holdet og droppede det ene 7- mandshold, så alle der havde tid og lyst, nu fik en mulighed for at spille 11-mandsbold. Det var den bedste løsning forholdene taget i betragtning. Det var dog en for stor mundfuld for de mange unge, som nu lige pludselig skulle tage et stort ansvar på et serie 3 hold. Vi vidste godt at det ville blive svært, men at det blev så svært havde vi nok ikke helt forudset, og begge hold rykkede ned. Så fra efteråret spillede vi i henholdsvis serie 3 og serie 4 og serie 6, hvilket passede til spillerens niveau.  Heldigvis forsvandt der ikke ret mange spillere hen over sommerferien, og der kom nogen hjem fra efterskole, som ret hurtigt kom ind omkring 1. og 2. holdet. Fremmødet til kampene var dog ikke god nok, og alle trænere brugte alt for megen tid på at samle et hold, da afbuddene væltede ind op til kort før kick off. Det kostede mange point og meget arbejde og ærgrelse for trænerne og de spillere, der prioriterede fodbolden højere end andre.
Det havde vi en snak med spillerne om, uden at det hjalp synderligt meget, og det gik altid ud over 2. holdet, som først de sidste 4- 5 kampe kunne stille med nogenlunde samme mandskab fra kamp til kamp. Og først på det tidspunkt begyndte holdet at vinde og få den medvind, de havde manglet i den første 2/3 af efteråret.  De kom heldigvis så godt i gang, at de fastholdt deres plads i serie 4, som er det sted, hvor de spillemæssigt hører hjemme pt.
1. holdet var i den lidt mere heldige situation, at de kunne hente fuldgode erstatninger på 2. holdet, og det gjorde, at de sikrede sig en sikker oprykning tilbage til serie 2, hvor de også hører hjemme pt.

Resultaterne og de fjernede Covid 19 restriktioner gjorde bla., at vi igen kunne holde en afslutningsfest for hele seniorafdelingen, og de 80 deltagere fra kvinde – og herreafdelingerne holdt en festlig afslutning sammen, hvor dansegulvet for en gang skyld var velbesøgt hele aftenen.

De mange og sene afbud til kamp gjorde, at begge vores 2. holdstrænere , Henrik og Bo ,følte sig totalt drænet for energi da sæsonen var færdig, og de meddelte derfor, at de trængte til en pause for at få ladet batterierne op. Det var en streg i regningen, men heldigvis gjorde den lange vinterpause, at de efter nogle henvendelser fra bestyrelsen og spillere sagde ja til endnu en sæson, hvis spillerne samtidig ville luge ud i de mange ”tynde” afbud, og prioritere fodbolden lidt højere.
Virkelig en anden verden end tidligere, hvor fodbolden havde 1. prioritet når man spillede på 1. holdet eller var inde omkring 1. holdstruppen. Da kom vi først til fest el.lign. når fodboldkampen var afviklet, og personligt mener jeg også, at en fest el. sammenkomst bedre kan klare sig nogle timer uden den enkelte, end fodboldholdet kan.

Det har vi haft mange snakke og skriv med spillerne om op til denne sæson, og i feb. og marts er det også gået meget bedre, men nu er der igen begyndt at gå en lille smule gummiben i ansvaret overfor holdkammeraterne, trænerne og fællesskabet, og det er ikke ok. Specielt også fordi begge hold kan spille op mod alle de øvrige hold i deres respektive rækker, hvis de stiller med tilnærmelsesvis stærkeste hold. Så hermed endnu en opfordring til at vægte holdfællesskabet højt.

En masse snak om seniorerne, men det er fordi de har fyldt meget i klubbens hverdag i 2021.

Anderledes nemt, godt, udviklende og gnidningsfrit er det gået i ungdomsafdelingen.

Vi har – trods coronaen – formået at fastholde vores medlemstal på ungdomssiden – og i nogle afdelinger har vi oplevet en stor søgning. Men hos os, som i mange andre foreninger, mister vi nogle stykker i de ældre årgange, og her rekrutterer man ikke nye spillere, så den eneste måde at holde status quo på, er enten at indgå et samarbejde med naboklubberne eller have et bedre træningstilbud end naboklubberne. Det har vi oplevet på pigesiden, hvor både vores U 12/13 samt U 14-16 truppe har fået tilgang udefra eller indgået et samarbejde. At trænerne spiller en stor rolle ved alle, og derfor tilbyder vi også vores trænere alle de kurser der er til dem, ligesom vi de sidste år har afviklet kurser på Årsbjerg, så vores trænere hele tiden får ny inspiration og følger med tidens trend.

Op til sommerferien afviklede vi en Mini Magic dag for vores alleryngste, og selvom det regnede og tornede op til 20 minutter før kick off, deltog der over 50 purke og piger i denne anderledes sommerafslutning, hvor klubben trakterede de mange spillere og deres forældre med pølser, øl, vand, juice og frugt som afslutning. Et arrangement som godt kan tåle en gentagelse.

Men ellers led afviklingen af børne og ungdomsturneringerne af de mange coronarestriktioner, så der blev heller ikke afviklet stævner el.lign. i foråret 2021. Det gik selvsagt også ud over Sønderjyllands cuppen, som blev aflyst for 2. år i træk. Omkring den er der dog heldigvis godt nyt hvad 2022 angår.

Efteråret 2021 så ud til at kunne blive næsten normalt – i hvert fald hvad udendørs idræt angik, og alle turneringer blev afviklet næsten som de plejer.

Vores U 14 – 16 pigeafdeling indgik et samarbejde med Varnæs/ Bovrup som betød, at spillerne derfra deltog på vores hold, og vi kunne derfor tilmelde et U 17 pige C hold til 8- mandsturneringen og på den vis tilbyde alle at spille kamp stort set hver uge. Denne afdeling har gjort store fremskridt og været meget aktive omkring at tjene penge til sociale arrangementer. De påtog sig bla. en opgave under Royal run, ligesom de er en del af et forløb med DGI og Tryg fonden  Projektet heder GO, og ved hjælp af et simpelt klodsesystem, får trænerne respons fra pigerne på træningen, og kan derved hele tiden sørge for, at de 4 grundelementer, som er vigtige i enhver træning, tilgodeses .

Om det er derfor at pigerne vandt deres midtvejspulje og rykkede op i Liga 1 b, som er den næsthøjeste række i Jylland / Fyn, vides ikke, men noget tyder på, at det har spillet en ikke uvæsentlig rolle. Også vores U 18 piger vandt deres midtvejspulje og rykkede op i Liga 1, som er den højeste i DBU,Jylland/ Fyn-. Begge hold formåede at få en midterplacering i efteråret og dermed bibeholde deres status i 2022 turneringerne. Vores U 13 piger skal for første gang prøve kræfter med 11- mandsfodbold, og i U 9- U 11 pigegruppen har vi fastholdt de mange spillere trods store individuelle forskelle  Der bliver det spændende at følge 2022, da alle trænere af forskellige årsager stoppede med udgangen af 2021, men de nye trænere er optimistiske. Vores U 7- U 8 pigetrup holder fanen højt, og kan mønstre over 30 spillere, og trænerne føler, at pigerne nu er så langt at de skal deltage i lidt flere stævner end de gjorde i 2021 . Det er nogle seje trænere og spillere i den afdeling, hvilket viste sig en regnvejrsdag i september, hvor stort set alle andre afdelinger aflyste træningen, for da var der 28 piger i regnfrakke og mange i gummistøvler til træning. Fedt at se.

På drengesiden har vi stadig rigtig mange i U 6- U 8 afdelingen, og da vi i foråret sendte U 8 op til U 9 drengene var vi lidt spændte på, hvad der ville ske. Men de yngste hang ved og udviklede sig, og efter John Madsen overtog afdelingen efter ferien, er den gruppe kun vokset og vokset, og pt, rummer den nu ca. 30 spillere, så vi skal efteranmelde et U 10 hold. De yngste, som spænder over 3 årgange, vil ved hver træning dele spillerne efter alder år det giver mening.  Det er en af måderne til at fastholde spillerne i fodboldspillet, så det er dejligt at vores trænere griber mulighederne.

Hos U 11- U 13 oplevede vi en lille stigning blandt de ældste, medens de yngste, som heller ikke er mange drenge i skolerne, har vi pt. kun 2 medlemmer.

Ved U 14- 15 drengene har den nye trænerduo, Kenneth og Søren Sønderbye formået at fastholde 16 drenge, som alle ser ud til at trives, og hvor det er kollektivet der vinder de kampe de vinder.

Det hold var desværre ude for en kedelig oplevelse ved en hjemmekamp i efteråret, hvor en modstander råbte nogle racistiske gloser efter en af vore spillere. Dommeren hørt det desværre ikke, men spilleren forlod banen i gråd. Den hændelse klarede Kenneth og Søren med hjælp fra bestyrelsen, og denne hændelse har uden tvivl gjort sammenholdet i denne gruppe endnu større.

Vi indberettede episoden og modstanderen fik en streng straf fra DBU.

Ved siden af det sportsligt har bestyrelsen arbejdet med at finde midler til færdiggørelse af sidde -tribunen på kunstgræsbanen, og med midler fra IP Nielsen fonden og Danfoss-fonden, bliver den færdig ligeså snart producenten har tiden og materialerne.

Samme langsommelighed oplever vi omkring dræningen af træningsområdet. Først var den lovet færdig i efteråret, men det nåede de ikke inden regnen kom, så var meldingen at uge 12 var den færdig Det nåede de heller ikke, men nu siger de, at det sker her og nu. Det har vært et kritisabelt forløb, som nu går ind i sin 9. måned. Heldigvis er det kommunen der er tovholder og betaler, men det giver os nogle udfordringer de næste 4- 5 uger, hvor det græs der eftersås ,skal have ro.

Af sidste nyt har vi afholdt vores 100 – års fødselsdag, hvor vi fik mange besøgende og mange gaver, og generelt havde én god dag.

Som I jo alle har set har vi fået etableret et lille uderum, som vi håber bliver til glæde for alle vores medlemmer, men også for de mange gæstende hold og deres forældre. Det er ikke helt færdigt endnu, men brug det efter hensigten og pas så det. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få penge til et udsalgssted nede ved kampbanen samt en ny, brugt traktor til kunstgræsbanen.

På det organisatoriske plan vil vi – sammen med ungdomstrænerne – se om vi kan få etableret nogle små arbejdsgrupper af forældre, som kun påtager sig en enkelt opgave af social karakter, og på den måde afvikler nogle arrangementer, som andre afdelinger kan kopiere eller være en del af.

Hvis det lykkes, håber vi endvidere på, at der blandt vores mange forældre er et par stykker, som har deres styrke i at søge sponsorater til klubben, så vi kan få lidt flere penge at arbejde med i en årrække. Ikke som nu, hvor vi er meget afhængige af enkeltarrangementer, kommunal støtte samt kontingenter. Faste sponsorindtægter vil også gøre det muligt at lægge flerårige budgetter og planer. De personer kunne også sagtens være seniorspillere.

Igen i år prøver vi, om vi kan samle deltager nok til at afvikle HSV – fodboldskole. Vi har i hvert fald fået den lagt i den første uge af børnenes sommerferie, som ønsket var fra mange af vores forældre, men om der kommer nok tilmeldte vil tiden vise. Lige nu ser det ikke sådan ud. Og det er sidste gang vi prøver, hvis ikke det lykkes .

Noget bedre ser det ud for Sønderjyllands cuppen, hvor samarbejdet med ”Ballfreunde” fra Hamborg gør, at der kommer i nærheden af 30 tyske hold herop, og sammen med de forhåndstilkendegivelser vi har fået fra danske klubber, håber styregruppen på ca. 80 deltagende hold. Det er livsnødvendigt at afholde den i år, for ellers får vi den ikke op at stå igen. Så selvom 80 hold er skúffende for nogen, så er det nok til at stævnet kan gennemføres på en god måde. Så kære Styregruppe, fortsæt det gode arbejde.

I mange år har vi ikke haft problemer med at skaffe trænere eller bestyrelsesmedlemmer, men i år er det svært. Ang. ungdomstrænere så har en af vores trænere påtaget sig to afdelinger, for at afhjælpe et akut problem. Det betyder, at han er på træningsbanerne 4 dage i ugen samt en weekendkamp, og det er ikke holdbart. Det samme med bestyrelsesmedlemmer. Vi har to der stopper i dag, og det er pt. ikke lykkedes os at finde deres afløsere. Heldigvis har vi udvidet bestyrelsen i de gode år, så vi kan stadig mønstre det nødvendige antal medlemmer, men 1- 2 nye ,som kan hjælpe med nogle af de praktisk opgaver omkring salg af øl, vand og pølser til seniorkampene, hjælpe ved andre arrangementer eller som har nogle gode ideer til at gøre klubben endnu bedre, det vil være rart. Så den eller de mennesker skal vi alle hjælpe hinanden med at finde.

Og udviklingen i dansk fodbold generelt og i børnefodbolden specielt gør, at der hele tiden kommer nye initiativer og opgaver som vi skal forholde os til, så det er ikke kedeligt at arbejde med fodbold, uanset hvor megen eller lidt forstand man synes man har på det. Så uanset det, så kom ind i et fællesskab til glæde og gavn for mange, ung som gammel. Hold dig ikke tilbage.

Det var meget af det der er sket i GB i 2021 og begyndelsen af 2022, og jeg håber det har givet jer et lille indblik i hvad der sker i GB.

At det ikke kun er her vi lægger mærke til alt det gode der sker, har vi mærket ved de sidste 3 års fritidsfest, hvor Sønderborg kommune hædrer foreninger, ledere og trænere. I 2020 fik vi Initiativprisen for oprettelsen af Parasportsafdelingen, som stadig kører godt og som vokser stille og roligt, så den nu er på 15 spillere. I 2021 blev jeg udråbt som Årets leder og i 2022 gik prisen som Årets træner til Martin Tambor og Kim Steg Nørgaard fra vores U 15-17 pigeafdeling. Og alle udnævnelse i skarp konkurrence fra de mange andre indstillinger fra kommunens øvrige foreninger. Så også på det område kan vi tillade os at kippe med flaget for godt og veludført arbejde.

Tak for jeres lydhørhed. Jeg svarer gerne på spørgsmål og uddyber noget af det sagte hvis I ønsker det.

Mogens Hansen

formand